Listen Live

चौरजहारी नगर सभामा ४३ करोड वजेट प्रस्तुत

चौरजहारी नगर सभामा ४३ करोड वजेट प्रस्तुत
१० असार २०७६
गोपाल रेग्मी
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको नगर सभामा आज ४३ करोड रकम प्रस्तुत गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागी वसेको आठौं नगरसभामा ४३ करोड ५३ लाख ३८ हजार ८ सय रकम प्रस्तुत गरीएको हो ।
नगर उप प्रमुख राधा रोकाले आय तर्फ वैक मौज्दात अल्या रु ५ करोड आन्तरिक राज्श्व २ करोड अन्य राज्वश्व २ करोड वित्तिय समानिकरण वाट प्राप्त रकम रु १० करोड ४६ लाख वित्तिय समानिकरण प्रदेश सरकार वाट प्राप्त रकम रु १ करोड ३३ लाख ६ हजार रकम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
त्यसैगरी उप प्रमुख शर्माले केन्द्रिय सशर्त अनुदान १४ करोड ७९ लाख राज्श्व वाँडफाड प्रदेश सरकार वाट ८ करोड लाख ३० लाख वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम वाट १५ लाख ६६ हजार गरी कुल ४३ करोड ५३ लाख ३८ लाख ८८ हजार रकम आय तर्फ प्रस्तुत गरीएको छ ।
नगर सभामा व्यय तर्फ पुजिगत ९ करोड ५१ लाख १२ हजार ७ सय ५५ विषयगत शाखा तर्फ १२ करोड ८८ लाख ९ सय ६०  र वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम तर्फ १५ लाख ६६ हजार रकम प्रस्तुत गरीएको छ । प्रस्तुत वजेटमा छलफपछि आगामी असार १५ गते नीति कार्यक्रम तथा वजेट नगर सभा वाट पारित गरीने निमित्त प्रशासकिय अधिकृत तारा वहादुर कवंरले जानकारी दिनुभयो ।

Latest News

Get Connected

© 2019 Radio Afno FM 90.4 MHz, All Rights Reserved Site by: SoftNEP