Listen Live

  • रुकुम पश्चिमको सुन्दरनगरी चौरजहारी नगरपालिकाबाट संचालनमा रहेको आफनो एफएमको भवन
  • रुकुम पश्चिमको सुन्दर चौरजहारी एर्पाेटफोटो - गोपाल रेग्मि
  • रुकुम पुर्बमा अबस्थीत  मनै लोभ्याउने कमताल

Latest News

Today's Highlight

Nagarik Bahas

About Us

Photo Gallery

Get Connected

© 2019 Radio Afno FM 90.4 MHz, All Rights Reserved Site by: SoftNEP